Connector Ability

In een selectie procedure wilt u snel een betrouwbare keuze kunnen maken op basis van het algemene intelligentieniveau van kandidaten. De capaciteitentest; Connector Ability van PiCompany stelt u in staat 24 x7 geschikte kandidaten te selecteren ongeacht hun culturele of taalachtergrond.

De capaciteitentest Connector Ability meet de G-factor, de algemene intelligentiefactor. De test is uniek omdat de test cultuurarm, taalarm, adaptief en 24x7 online beschikbaar is. Daarnaast meet de test het algemene intelligentieniveau van een kandidaat zonder dat kennis over het opleidingsniveau van de kandidaat voorhanden moet zijn. De testresultaten, weergegeven in een helder grafisch overzicht, zijn direct interpreteerbaar.

Adaptief: geen enkele capaciteitentest hetzelfde. De capaciteitentest Connector Ability is adaptief. Dit betekent dat de inhoud van de test zich tijdens de afname aanpast aan het niveau van elke afzonderlijke kandidaat. Op die manier krijgt de kandidaat telkens een volgende vraag voorgelegd die op dat moment de meeste informatie geeft over zijn niveau. Geen enkele test is hetzelfde. Omdat testvoorkennis geen voorsprong oplevert, kan de kandidaat de test op elk moment van de dag in zijn eigen thuisomgeving maken. Door de thuistest te combineren met de Connector Ability Validator kunt u vervolgens de testresultaten snel en beknopt valideren.

Internationale vergelijking van kandidaten; De capaciteitentest is ideaal inzetbaar bij internationale selectieprocedures. Een vaak moeizame internationale vergelijking van diploma's, is niet nodig omdat voorkennis van het opleidingsniveau geen rol speelt bij de testresultaten. Achteraf kunt u de testscore vergelijken met een aantal internationaal gestandaardiseerde normgroepen. Wij beschikken over betrouwbare normgegevens voor het Bachelor- en Masterniveau en voor lagere en middelbare opleidingsniveaus.

Uiteraard zijn wij gecertificeerd door Pi Company om de door hun ontwikkelde tools in licentie te gebruiken.

Voor informatie of een vrijblijvende gesprek over de toepasbaarheid in in uw onderneming kunt u contact opnemen met Alexander de Vries, 06 10 44 70 30 of Heleen Stork, 06 51 53 4922

Om terug te keren naar Assessment klik hier: Assessment

Stork HRM | |We fuel the growth of your organisation