Reflector Big Five Personality

Inzicht in doorgroeipotentieel voor loopbaankeuze en persoonlijke ontwikkeling; U wilt maximaal gebruik maken van het menselijk kapitaal in uw organisatie. De Reflector Big Five Personality  van Pi-Company geeft een genuanceerd en volledig beeld van de persoonlijkheid die in dagelijkse werksituaties nodig is. Belangrijk voor inzicht in doorgroeipotentieel voor onderbouwde keuzes in persoonlijke ontwikkeling en loopbaan.

De persoonlijkheidsvragenlijst Reflector Big Five Personality meet op de belangrijkste 5 persoonlijkheidskenmerken, de zogenaamde 'Big Five': instabiliteit, extraversie, openheid, aanpassen en consciëntieusheid. Daarnaast verdiept de vragenlijst zich in 24 onderliggende aspecten van die Big Five. De resultaten uit de persoonlijkheidsvragenlijst geven een goede indicatie over hoe gemakkelijk iemand een aantal geselecteerde competenties kan laten zien of verder kan ontwikkelen.

Focus op gedrag in werksituaties; De Reflector Big Five Personality bevat alleen vragen die betrekking hebben op gedrag in werksituaties. De persoonlijkheidsvragenlijst meet de positie van de deelnemer ten opzichte van het gemiddelde van mensen die in organisaties werken. Zowel de persoonlijkheidskenmerken als informatie over de relevantie competenties zijn weergegeven in een helder en toegankelijk grafisch overzicht begeleid van een eenvoudige en beknopte toelichting. De reflector is beschikbaar in 23 talen, waardoor ook in internationale ondernemingen dit een gestandaardiseerde aanpak kan zijn om talenten inzichtelijk te maken. 

Uiteraard zijn wij gecertificeerd door Pi Company om de door hun ontwikkelde tools in licentie te gebruiken.

Voor informatie of een vrijblijvend gesprek over de toepasbaarheid in in uw onderneming kunt u contact opnemen met Alexander de Vries, 06 10 44 70 30 of Heleen Stork, 06 51 53 4922

Om terug te keren naar Assessment klik hier: Assessment

Stork HRM | |We fuel the growth of your organisation