Reflector Drives

We vragen het ons allemaal weleens af tijdens een functioneringsgesprek of in sollicitatiegesprek, wat motiveert deze collega of kandidaat voor een vacature binnen uw onderneming? 

Als we zicht zouden hebben op de drijfveren van onze werknemers dan wordt het eenvoudiger om hen te motiveren en een goede inschatting te maken of iemand in een Team of organisatie op zijn plek is.

Met de nieuw ontwikkelde Reflector Drives kunnen we hier nu zicht op krijgen. In circa 15 minuten en een online vragenlijst krijgen we de belangrijkste drijfveren in beeld. 

Meer betrokkenheid, betere performance; Wanneer in het werk van een medewerker zijn sterkste drijfveren terugkomen, krijgt de medewerker het gevoel dat hij bijdraagt aan wat hij echt belangrijk vindt. Dat motiveert. Het resultaat is dat de performance én de betrokkenheid van de medewerker bij de organisatie toenemen. Organisaties die de drijfveren van hun medewerkers serieus nemen, weten beter hoe ze medewerkers kunnen boeien en binden en zijn succesvoller omdat de performance van hun medewerkers toeneemt.

Input voor selectie, ontwikkeling en loopbaankeuze; De drijfveren test Reflector Drives is een volledig op de werksituatie toegespitste, wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst. Van 12 drijfveren brengt de test in kaart aan welke drijfveren een deelnemer in zijn werk in meer of mindere mate belang hecht.

De score van de drijfveren test wordt direct door vertaald naar gedrag en motivatie en levert waardevolle input voor: Effectievere selectie, Inrichting van succesvollere ontwikkel- en loopbaanoriëntatie trajecten, Samenstellen van beter functionerende teams, Verdiepende zelfreflectie voor loopbaankeuzes.

Vooral de combinatie van instrumenten levert waarde volle informatie voor de ontwikkeling van uw werknemersbestand.

Voor meer informatie neemt u contact op met Alexander de Vries of Heleen Stork    

Om terug te keren naar Assessment klik hier: Assessment

Stork HRM | |We fuel the growth of your organisation