Talent Match

In een oogopslag zekerheid over competenties en potentieel !!

De kracht van Talent Match

·       In één oogopslag helderheid over de match tussen talent en gevraagde competenties.

·       Meer zekerheid door de integratie van capaciteits-, persoonlijkheids- én drijfverenprofiel.

·       Flexibel in de keuze van specifieke testonderdelen.

·       Een toegankelijke en begrijpelijke rapportage die snelle besluitvorming ondersteunt.

·       Meer verdieping mogelijk met behulp van deelrapportages.

Voor een helder beeld van de kwaliteiten van een kandidaat, is het van belang een compleet en betrouwbaar inzicht te krijgen in cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid én drijfveren. Talent Match houdt hier rekening mee. De combinatie van de drie factoren bepaalt uiteindelijk of en in welke mate de kandidaat in staat is om de gewenste competenties in de praktijk ook te laten zien én te ontwikkelen. Ze bepalen in samenhang het (ontwikkel)potentieel. Het betrekken van drijfveren bij de voorspelling maakt duidelijk of de kandidaat de competenties ook daadwerkelijk wil laten zien.

Talent Match geeft daarmee zekerheid of er op competentieniveau sprake kan zijn van een succesvolle match tussen kandidaat en functie.

Meer inzicht, meer keuzes, Talent Match kan – afhankelijk van de gekozen testonderdelen - voor elke gevraagde competentie inzichtelijk maken hoe zwaar cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid en drijfveren meewegen bij het kunnen tonen of ontwikkelen van een bepaalde competentie.

Om terug te keren naar Assessment klik hier: Assessment

Stork HRM | |We fuel the growth of your organisation