Uitgevoerde opdrachten (Alexander de Vries)

Uitgevoerde Freelance HR-opdrachten

2021 - 2022  Head HR Ceva Logistics, Respronsible for HR in contract logistics. 4000 fte, managing a team of 15 fte. part of Contract Logistics Management Team.

2019 - 2020 - HR Director Kuehne+Nagel.3500 FTE organisatie. Lid directie team. 30 fte HR & Communication Team, inclusief C&B, Talent Management, Shared Service & Communications.

2019 - (4 maanden) Program Manager, Kuehne+Nagel, Sluiting site, herplaatsing 150 FTE.

Director Human Resources, SMT Netherlands distributeur en serviceorganisatie van zwaar materieel, begeleiding significante reorganisatie, behandeling juridische vraagstukken, overleg met OR & Bonden, ontwikkeling sociaal plan. Na reorganisatie volledige reset van alle HRM-instrumenten, personeelsgids, huisreglement en compensation en benefits structure. Abreidsmarktcommunicatie en werving en selectie zijn nu weer speerpunten om de organisatie te laten groeien.

2 HRM Advisor, Dorel, bij een groot internationale verkoop en productiebedrijf van consumentengoederen

Manager Recruitment, (Damen Shipyards) gerenommeerde scheepsbouwer, functie behelsde de verbetering van het de recruitment software, verdor management, opbouw en ontwikkeling van het recruitment team, vergroting interne mobiliteit en invulling van seniorposities binnen de gehele (internationale) onderneming

Manager HR | Recruiter,Damen Shipyards internationale scheepsbouwer, stroomlijning local recruitment activiteiten, arbeidsmarkt communicatie, werving & inwerken manager HRM, invulling complexe vacatures. 

HRM Advisor, Kuiken Groep, Importeur, distributeur en serviceorganisatie van zwaar materieel, Opzet functiebeschrijvingen in lijn met een nieuwe organisatie.

Manager Recruitment, Product van medische apparatuur, coördinatie van alle vacatures (40 +) en vendor management van alle bureaus die voor de verschillende vacatures kandidaten kunnen voorstellen.

Manager HRM, voor een aantal kleinere onderneming nemen wij de HRM-functie over. Activiteiten zijn in die gevallen zeer divers en variëren van het voeren van beoordelingsgesprekken, coaching, recruitment en management counseling op het gebied van HRM-aangelegenheden.

Ervaring:

Compensation & Benefits Officer (Beursgenoteerd Amerikaansbedrijf), HR Manager (Big Four Accountancy), International HR Manager & Talent Manager / Director (Global Real Estate / Banking), VP Global HR Development & Talent Manager / Director (3pl / Global Logistics), Global People Development & Talent Manager / DIrector (Tank Storage)

Om terug te keren naar HR Management, klik hier : HR Management

Om terug te keren naar de home page klik hier:  Introductie

Stork HRM | |We fuel the growth of your organisation