Privacy Statement

 STORK HRM heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van haar diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en kandidaten, en zorgvuldige omgang met hun (persoons-) gegevens. STORK HRM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites (storkrecruitment.nl en detalentfabriek.com) en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Gebruik Persoonsgegevens Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van STORK HRM en zich wil inschrijven als kandidaat kan dit doen door zich aan te melden via een e-mail op info@storkrecruitment.nl. Daarmee geeft u ons persoonlijke informatie.  STORK HRM gebruikt de persoonlijke informatie voor een aantal doelen, namelijk om een kandidaat a) in te schrijven in het kandidaten & crm systeem, b) in contact te brengen met opdrachtgevers voor wie STORK HRM openstaande posities invult, c) in het kandidatensysteem te houden voor matching met toekomstige functies. d) op de hoogte te houden over ontwikkelingen binnen STORK HRM en haar opdrachtgevers. Kandidaten die zich aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. 

Bewaartermijn STORK HRM bewaart de persoonlijke informatie om de bovengenoemde doelen te bereiken voor een periode van 24 maanden. Persoonlijke informatie van kandidaten die STORK HRM met opdrachtgevers deelt, wordt ook voor een periode van maximaal 12 maanden bewaard. Na afloop van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd, tenzij de kandidaat aangeeft dat STORK HRM de persoonlijke informatie voor eenzelfde periode mag blijven gebruiken voor matching op toekomstige functies. Indien de wettelijke bewaartermijnen afwijken van bovenstaande termijnen dan zal de wettelijke termijn worden aangehouden.

Zakelijke relaties
Persoonsgegevens van zakelijke relaties 
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden) STORK HRM verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3)om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: (Voor)naam, contactgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, Socialmedia-adres, functies van contactpersonen. STORK HRM kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling.

Inzage, correctie en verwijdering Een kandidaat mag altijd weten welke persoonlijke informatie STORK HRM bewaart. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via info@StorkHRM.nl. Een verzoek wordt binnen 4 weken behandeld.

Opslag en beveiliging Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die STORK HRM bedrijfsmatig gebruikt. Deze data wordt opgeslagen binnen de EU. De applicaties van STORK HRM worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of gebruik.

Derde partijen STORK HRM schakelt voor haar dienstverlening in sommige gevallen externe dienstverleners in die de persoonlijke informatie van kandidaten ontvangen. Denk aan externe leveranciers van STORK HRM voor bijv. kantoorautomatisering, opslag, e-mail, telefoniediensten. Deze externe partijen mogen de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor die reden en het is ze niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Algemeen/website STORK HRM blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt daarom geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard: het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Daarvoor gebruiken de Sites van STORK HRM maar 1 cookie, te weten: Google Analytics. Google Analytics is een analytisch cookie waarvoor u vooraf geen aparte toestemming hoeft te geven. Met behulp van deze informatie kan STORK HRM de website blijven optimaliseren.

Wijzigingen Deze privacyverklaring kan periodiek worden gewijzigd door STORK HRM.

Dit Privacy Statement is op 01/08/2022 afgegeven door: 

STORK HRM, STORK RECRUITMENT & DE TALENT FABRIEK, Obrechtstraat 3,572 EA UTRECHT. 

Stork HRM | |We fuel the growth of your organisation